آخرین اخبار:
0+

قراردادهای منعقد شده

0+

دوره های برگزار شده

0+

فرصت کارآموزی

0+

فرصت شغلی

آخرین دوره ها

فرصت های کارآموزی

کارآموزی در شرکت تولیدی و بازرگانی اشجع باتری

شرکت : شرکت تولیدی و بازرگانی اشجع باتری

300 ساعت

کارآموزی در شرکت تولیدی و بازرگانی اشجع باتری

شرکت : شرکت تولیدی و بازرگانی اشجع باتری

300 ساعت

کارآموزی در شرکت تولیدی و بازرگانی اشجع باتری

شرکت : شرکت تولیدی و بازرگانی اشجع باتری

300 ساعت

کارآموزی در شرکت تولیدی و بازرگانی اشجع باتری

شرکت : شرکت تولیدی و بازرگانی اشجع باتری

300 ساعت

کارآموزی در شرکت تولیدی و بازرگانی اشجع باتری

شرکت : شرکت تولیدی و بازرگانی اشجع باتری

300 ساعت

کارآموزی در شرکت تولیدی و بازرگانی اشجع باتری

شرکت : شرکت تولیدی و بازرگانی اشجع باتری

300 ساعت

کارآموزی در شرکت تولیدی و بازرگانی اشجع باتری

شرکت : شرکت تولیدی و بازرگانی اشجع باتری

275 ساعت

کارآموزی در شرکت تولیدی و بازرگانی اشجع باتری

شرکت : شرکت تولیدی و بازرگانی اشجع باتری

300 ساعت

کارآموزی در شرکت نساجی ستاره اردبیل

شرکت : شرکت نساجی ستاره اردبیل

300 ساعت

کارآموزی در شرکت نساجی ستاره اردبیل

شرکت : شرکت نساجی ستاره اردبیل

275 ساعت

کارآموزی در شرکت نساجی ستاره اردبیل

شرکت : شرکت نساجی ستاره اردبیل

300 ساعت

کارآموزی در شرکت نساجی ستاره اردبیل

شرکت : شرکت نساجی ستاره اردبیل

300 ساعت

فرصت های شغلی

استخدام در آرتاویل تایر-آزمایشی

شرکت : شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

ساعت

فرصت های مطالعاتی

درباره سامانه ساجد

سامانه ساجد دانشگاه محقق اردبیلی

سامانه ارتباط جامعه و دانشگاه

سامانه ساجد با هدف الکترونیکی سازی ،تجمیع،یکپارچه سازی و ساماندهی امورات دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها،پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی راه اندازی گردیده است.درحال حاضر این سامانه دارای ماژول ها پایش قراردادها,مهارت آموزی,رصد اشتغال دانش آموختگان,کارآموزی و هدایت شغلی می باشد.

راه های ارتباطی

شماره تماس :31505805 045 - 31505809 045 -

ایمیل : scen@uma.ac.ir

آدرس : اردبیل - انتهای خیابان دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی.

طراحی و توسعه توسط پرشین داده